V mapě nejsou zobrazeny havarijní zábory a zábory v zeleni. Přesnost zákresů v mapě je orientační.